Laboratorioiden laatujärjestelmät ja katselmukset

Vaikka laboratorio toimisi tutkimus- tai tuotantolaitoksen sisäisenä palveluntuottajana, laboratoriolla täytyy olla dokumentoitu laatujärjestelmä. Kuitenkin vasta akkreditointi ISO 17025 –standardin mukaan osoittaa laboratorioin pätevyyden, jota useimmiten käytännössä edellytetään etenkin viranomaisten määräyksestä tehtäviin testauksiin. Koska turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat ovat laboratoriotoiminnassa keskeisiä, rakennetaan pelkän laatujärjestelmän sijasta yhä useammin kokonaisvaltainen toimintajärjestelmä pitäen sisällään laatu –, turvallisuus-, terveys– ja ympäristöjärjestelmän  (QSHE-järjestelmä).

Labtiumilla on pitkä kokemus laatujärjestelmien suunnittelemisesta, ylläpidosta ja auditoinneista. Sen henkilökuntaa käytetään arvioitsijoina FINAS-auditoinneissa useissa laboratorioissa. Labtium tarjoaa asiantuntijapalveluja laatu- ja QSHE-järjestelmän rakentamiseen ja ylläpitoon:

  • Järjestelmien määrittely ja rakentaminen
  • Henkilöstökoulutus
  • Auditoinnit
  • Laatupäällikköpalvelut

Kysy lisää

Hanna Kahelin
Laatupäällikkö
Puh. 050 374 1204
hanna.kahelin@labtium.fi
Kysy tarjousta!