Labtium hyväksytty lannoitevalmistelain nojalla viranomaistutkimuksia tekeväksi laboratorioksi

Elintarviketurvallisuusvirasto EVIRA hyväksyi Labtium Oy:n Jyväskylän yksikön laboratorion lannoitevalmistelain sekä maa- ja metsätalousministeriön asetusten 24/11 ja 11/12 mukaisia lannoitevalmistevalvontaan liittyviä analyysejä viranomaisille tekeväksi laboratorioksi. Labtiumin laboratorioyksikkö on lisätty Eviran ylläpitämään hyväksyttyjen laboratorioiden rekisteriin. Labtium Oy on standardin ISO/IEC 17025 mukaisesti akkreditoitu laboratorio ja sillä on käytössään asianmukaiset menetelmät lannoitevalmisteiden analysointiin. Hyväksynnän piiriin on myönnetty maanparannusaineista ja kasvualustoista tehtävät analyysit.

Näitä analyysejä ovat kuiva-aineen/kosteuden, tilavuuspainon, pH:n, johtokyvyn, orgaanisen aineksen, vesiliukoisten nitraattitypen, sulfaattirikin ja ammoniumtypen ja lisäksi vesiliukoisten ja CAT-uutosta mitattujen Mg, K, P, Cu, Mn, Fe ja Zn –ravinteiden määritykset FINASin pätevyysrekisterin mukaisesti. Hyväksymispäätös on voimassa toistaiseksi.

Tämä hyväksyntä on osa Labtiumin jatkuvaa toiminnan ja tuotteidemme kehitystyötä.

Lisätietoja: Liiketoimintajohtaja Janne Nalkki 040 546 7529

 

 

Kysy tarjousta!