Malminetsintä ja kaivostoiminta


Labtium on ainoa laboratorio Pohjoismaissa, joka tarjoaa paikallisesti malminetsinnän ja kaivostoiminnan tarpeisiin kattavan näyte-esikäsittely- ja analyysipalveluvalikoiman

Labtium on sitoutunut tuottamaan tehokkaita ja luotettavia analyysipalveluja parhaiten soveltuvilla menetelmillä koko kaivoksen elinkaaren ajan.
Tarjoamme laajan valikoiman analyysi- ja asiantuntijapalveluja tukemaan kaivos- ja malminetsintäyhtiöitä aina etsintä- ja kehitysvaiheesta kaivoksen tuotantoon ja ympäristön seurantaan.

Labtium on ensimmäinen geoanalyyttisistä laboratorioista maailmassa, jolle on myönnetty akkreditointi. Ensimäinen FINAS:n myöntämä akkreditointi (testauslaboratorio T025) on jo vuodelta 1994. Nykyinen akkreditointimme pohjautuu standardiin SFS-EN ISO/IEC 17025 kattaen suurimman osan rutiinimenetelmistämme.

Malminetsinnän menetelmävalikoimamme on kattava sisältäen lähes kaikki parhaiden käytäntöjen mukaiset analyysimenetelmät. Monipuolisen esikäsittelylaitteistomme avulla pystymme räätälöimään palvelut asiakkaan tarpeiden, hankkeen strategisen vaiheen ja tutkittava malmin ominaisuuksien mukaan.

Osallistumme tarvittaessa analyysimenetelmien valintaan jo malminetsintäprojektin suunnitteluvaiheessa. Koko analyysiprosessi näytteenotosta lähtien on suunniteltava huolellisesti, jotta projektin tulokset vastaavat laadullisesti kansainvälisiä vaatimuksia.

Mineraali- ja malmivarojen arviointiin Labtium tarjoaa laaja valikoima näyte-esikäsittely- ja analyysimenetelmiä, jotka täyttävät kansainvälisesti hyväksytyt parhaat käytännöt ja raportointia koskevat vaatimukset – esimerkiksi Kanadan NI 43-10 – ja Australian JORC-koodit.

Labtium tarjoaa laajan valikoiman palveluja kaivosten louhinnan ja rikastuksen tarpeisiin. Malminetsintä ja Grade control-näytteiden esikäsittelyn ja analyysien lisäksi analysoimme prosessinäytteitä rikastusprosessin eri vaiheista – mukaanlukien lopputuotteiden kauppa- ja riita-analyysit.

Täydentämään asiakkaidemme tarpeita kaivostoiminnassa, Labtium tarjoaa kattavaa ja täyden valikoiman palveluja ympäristöseurantaan. Nämä palvelut sisältävät analyysimenetelmiä prosessi-, pinta- ja pohjavesille sekä sedimenteille, maaperänäytteille, kasveille ja ilmansuodattimille jne. Lisäksi valikoimamme sivutuotteiden ja rikastushiekkojen liukoisuustestejä on kattava.

Tarjoamme erilaisia kumppanuusvaihtoehtoja kaivosten laboratoriopalvelujen toteuttamiseksi. Voimme suunnitella laboratoriotilat ja -palvelut jo toimiville tai aloittaville kaivoksille. Voimme toteuttaa täysin ulkoistetun laboratoriopalvelun joko paikanpäällä kaivosaluella tai kattavan laboratorioverkostomme kautta.

Kysy lisää

Heikki Niskavaara
Liiketoimintajohtaja
Puh. 040 080 7935
heikki.niskavaara@labtium.fi
Lea Hämäläinen
Liiketoimintajohtaja
Puh. 040 720 2231
lea.hamalainen@labtium.fi
Kysy tarjousta!